Dasar Privasi

 1. Maklumat yang dikumpul

  Tiada maklumat peribadi dikumpul semasa pengunjung melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel. Maklumat ini mungkin akan digunakan oleh jabatan/agensi awam lain untuk membantu dalam penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan pertanyaan atau aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.

 2. Pautan

  Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

 3. Pertanyaan atau Aduan

  Sebarang pertanyaan atau aduan mengenai dasar privasi ini bolehlah menghubungi kami melalui pgc@townplan.gov.my.

 4. Pindaan Dasar

  Sekiranya dasar ini dipinda, pindaan akan dikemaskini dihalaman ini.

 5. Maklumbalas

  Kami amat mengalu-alukan maklum balas dari pengunjung.