Hubungi Kami

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami di:

Bahagian Maklumat Gunatanah Negara,
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia,
Jalan Cenderasari,
50646 Kuala Lumpur,
MALAYSIA.

: 03-2265 0600
: 03-2265 0712