Pangkalan Data Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

Bil Negeri Daerah Jenis keterangan


Status pewartaan 2016