Pangkalan Data Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

Bil RSN Keterangan
1 Selangor 2000
2 Melaka 2001
3 Johor 2002
4 Kedah 2002
5 Kelantan 2002
6 Negeri Sembilan 2002
7 Pahang 2002
8 Perak 2002
9 Terengganu 2002
10 Perlis 2005
11 Pulau Pinang 2005


Status pewartaan 2016