Pangkalan Data Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

Bil Negeri Daerah Keterangan Jenis Tahun
1 Johor Batu Pahat Semasa 2015
2 Johor Johor Bahru Semasa 2015
3 Johor Kluang Semasa 2015
4 Johor Kota Tinggi Semasa 2015
5 Johor Mersing Semasa 2015
6 Johor Muar Semasa 2015
7 Johor Pontian Semasa 2015
8 Johor Segamat Semasa 2015
9 Johor Semasa 2015
10 Johor Semasa 2015
11 Johor Semasa 2014
12 Johor Zoning 2014
13 Kedah Baling Semasa 2015
14 Kedah Bandar Baharu Semasa 2015
15 Kedah Kota Setar Semasa 2015
16 Kedah Kuala Muda Semasa 2015
17 Kedah Kubang Pasu Semasa 2015
18 Kedah Kubang Pasu Semasa 2013
19 Kedah Kubang Pasu Zoning 2013
20 Kedah Kulim Semasa 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Status pewartaan 2016