Pangkalan Data Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

Bil Negeri Daerah Keterangan Jenis Tahun
221 Perak Hulu Perak Semasa 2014
222 Perak Hulu Perak Zoning 2014
223 Perak Kampar Semasa 2014
224 Perak Kampar Zoning 2014
225 Perak Kerian Semasa 2014
226 Perak Kerian Zoning 2014
227 Perak Kinta Semasa 2014
228 Perak Kinta Zoning 2014
229 Perak Kuala Kangsar Semasa 2014
230 Perak Kuala Kangsar Zoning 2014
231 Perak Larut & Matang Semasa 2014
232 Perak Larut & Matang Zoning 2014
233 Perak Manjung Semasa 2014
234 Perak Manjung Zoning 2014
235 Perak Perak Tengah Semasa 2014
236 Perak Perak Tengah Zoning 2014
237 Perak Selama Semasa 2014
238 Perak Selama Zoning 2014
239 Perlis Tiada Daerah Semasa 2015
240 Perlis Tiada Daerah Semasa 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Status pewartaan 2016