Pangkalan Data Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

Bil Negeri Daerah Keterangan Jenis Tahun
241 Perlis Tiada Daerah Semasa 2013
242 Perlis Tiada Daerah Zoning 2014
243 Perlis Tiada Daerah Zoning 2013
244 Pulau Pinang Barat Daya Semasa 2014
245 Pulau Pinang Barat Daya Semasa 2013
246 Pulau Pinang Seberang Perai Selatan Semasa 2014
247 Pulau Pinang Seberang Perai Selatan Semasa 2013
248 Pulau Pinang Seberang Perai Tengah Semasa 2014
249 Pulau Pinang Seberang Perai Tengah Semasa 2013
250 Pulau Pinang Seberang Perai Utara Semasa 2014
251 Pulau Pinang Seberang Perai Utara Semasa 2013
252 Pulau Pinang Timor Laut Semasa 2014
253 Pulau Pinang Timor Laut Semasa 2013
254 Selangor Gombak Semasa 2014
255 Selangor Gombak Semasa 2014
256 Selangor Gombak Semasa 2013
257 Selangor Gombak Zoning 2013
258 Selangor Hulu Langat Semasa 2014
259 Selangor Hulu Langat Semasa 2014
260 Selangor Hulu Langat Semasa 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Status pewartaan 2016