Pangkalan Data Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

Bil Negeri Daerah Keterangan Jenis Tahun
261 Selangor Hulu Langat Zoning 2013
262 Selangor Hulu Selangor Semasa 2014
263 Selangor Hulu Selangor Semasa 2014
264 Selangor Hulu Selangor Semasa 2013
265 Selangor Hulu Selangor Zoning 2013
266 Selangor Klang Semasa 2013
267 Selangor Klang Zoning 2013
268 Selangor Kuala Langat Semasa 2013
269 Selangor Kuala Langat Zoning 2013
270 Selangor Kuala Selangor Semasa 2014
271 Selangor Kuala Selangor Semasa 2014
272 Selangor Kuala Selangor Semasa 2013
273 Selangor Kuala Selangor Zoning 2013
274 Selangor Petaling Semasa 2014
275 Selangor Petaling Semasa 2014
276 Selangor Petaling Semasa 2013
277 Selangor Petaling Zoning 2013
278 Selangor Sabak Bernam Semasa 2014
279 Selangor Sabak Bernam Semasa 2014
280 Selangor Sabak Bernam Semasa 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Status pewartaan 2016