Pangkalan Data Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

Bil Kategori Keterangan
41 RFN 3 Kawasan Hutan Simpan bagi Semenanjung Malaysia
42 RFN 3 Kawasan Hutan Simpan Kekal bagi Semenanjung Malaysia
43 RFN 3 Kawasan Industri Akuakultur Semenanjung Malaysia
44 RFN 3 Kawasan Janakuasa Elektrik di Semenanjung Malaysia
45 RFN 3 Kawasan Jelapang Padi Negara bagi Semenanjung Malaysia
46 RFN 3 Kawasan Kebakaran Hutan
47 RFN 3 Kawasan Lembap
48 RFN 3 Kawasan Memancing Semenanjung Malaysia
49 RFN 3 Kawasan Mineral Semenanjung Malaysia
50 RFN 3 Kawasan Paya Bakau Negara bagi Semenanjung Malaysia
51 RFN 3 Kawasan Paya Gambut Negara bagi Semenanjung Malaysia
52 RFN 3 Kawasan Pendaratan Penyu
53 RFN 3 Kawasan Perhutanan bagi Semenajung Malaysia
54 RFN 3 Kawasan Perlindungan Negara bagi Semenanjung Malaysia
55 RFN 3 Kawasan pertanian bagi Semenanjung Malaysia
56 RFN 3 Kawasan Pertanian Negara bagi Semenanjung Malaysia
57 RFN 3 Kawasan Sempadan Bagi Semenanjung Malaysia
58 RFN 3 Kawasan Sensitif Alam Sekitar
59 RFN 3 Kawasan Sensitif Alam Sekitar Rank_2
60 RFN 3 Kawasan Sensitif Alam Sekitar Rank_3

1 2 3 4 5 6 7


Status pewartaan 2016