Pangkalan Data Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

Bil Kategori Keterangan
61 RFN 3 Kawasan Sensitif Alam Sekitar Semenajung Malaysia
62 RFN 3 Kawasan Sensitif Alam Sekitar Semenanjung Malaysia ESA_Rank_2
63 RFN 3 Kawasan Sensitif Alam Sekitar Semenanjung Malaysia ESA_Rank_3
64 RFN 3 Kawasan Solarah
65 RFN 3 Kawasan Sungai Utama Negara bagi Semenanjung Malaysia
66 RFN 3 Kawasan Tadahan Air Bagi Semenanjung Malaysia
67 RFN 3 Kawasan Taman Laut
68 RFN 3 Kawasan Tanah Tinggi
69 RFN 3 Kawasan Tanah Tinggi
70 RFN 3 Kawasan Tapak Projek Center Semenanjung Malaysia
71 RFN 3 Kawasan Tepu Bina Bagi Negeri Perlis
72 RFN 3 Kawasan tepubina bagi Semenanjung Malaysia
73 RFN 3 Kawasan Terumbu Karang di Laut Semenanjung Malaysia
74 RFN 3 Kawasan ZIA Industri Akuakultur Semenanjung Malaysia
75 RFN 3 Keluasan Daerah Sabah
76 RFN 3 Kereta Api bagi Negeri Sabah Sedia Ada
77 RFN 3 Koridor Hidupan Liar di Semenanjung Malaysia
78 RFN 3 Landasan Kereta Api Sedia Ada di Semenanjung Malaysia
79 RFN 3 Lapangan Terbang Sedia Ada
80 RFN 3 Laut

1 2 3 4 5 6 7


Status pewartaan 2016