Pangkalan Data Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

Bil Kategori Keterangan
101 RFN 3 Pusat Katalis adalah terdiri daripada Bandar sederhana dan kecil 37 bandar yang terlibat
102 RFN 3 Pusat Pertanian Yang Utama
103 RFN 3 Radiasi Solar
104 RFN 3 Rumput Laut Semenanjung Malaysia
105 RFN 3 Sempadan Negara Malaysia
106 RFN Sempadan_negeri
107 RFN 3 Sempadan Negeri dalam Malaysia
108 RFN Sensitive Coastal Ecosystem
109 RFN 3 Stesen ETS Johor
110 RFN 3 Stesen ETS Padang Besar
111 RFN 3 Stesen Keretapi Utama Laluan Gemas-Tumpat
112 RFN 3 Sungai Semenanjung Malaysia
113 RFN 3 Tadahan Air Empangan Malaysia
114 RFN 3 Taman di Sabah
115 RFN 3 Taman Kekal Pengeluaran Makanan Malaysia
116 RFN 3 Tanah Rendah
117 RFN 3 Tanaman Getah Malaysia
118 RFN 3 Tanaman Kelapa Sawit Malaysia
119 RFN 3 Tanaman Komoditi Malaysia
120 RFN 3 Tanaman Padi Luar Jelapang Padi Malaysia

1 2 3 4 5 6 7


Status pewartaan 2016