Pangkalan Data Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

Bil Negeri Daerah Keterangan Jenis Tahun
101 Johor Kota Tinggi Zoning 2014
102 Johor Mersing Semasa 2014
103 Johor Mersing Zoning 2014
104 Johor Muar Semasa 2014
105 Johor Muar Zoning 2014
106 Johor Pontian Semasa 2014
107 Johor Pontian Zoning 2014
108 Johor Segamat Semasa 2014
109 Johor Segamat Zoning 2014
110 Johor Semasa 2014
111 Johor Zoning 2014
112 Kedah Baling Semasa 2014
113 Kedah Baling Semasa 2013
114 Kedah Baling Zoning 2013
115 Kedah Bandar Baharu Semasa 2014
116 Kedah Bandar Baharu Semasa 2013
117 Kedah Bandar Baharu Zoning 2013
118 Kedah Kota Setar Semasa 2014
119 Kedah Kota Setar Semasa 2013
120 Kedah Kota Setar Zoning 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Status pewartaan 2016