Pangkalan Data Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

Bil Negeri Daerah Keterangan Jenis Tahun
161 Kelantan Machang Semasa 2013
162 Kelantan Machang Zoning 2013
163 Kelantan Pasir Mas Semasa 2014
164 Kelantan Pasir Mas Semasa 2013
165 Kelantan Pasir Mas Zoning 2013
166 Kelantan Pasir Puteh Semasa 2014
167 Kelantan Pasir Puteh Semasa 2013
168 Kelantan Pasir Puteh Zoning 2013
169 Kelantan Tanah Merah Semasa 2014
170 Kelantan Tanah Merah Semasa 2013
171 Kelantan Tanah Merah Zoning 2013
172 Kelantan Tumpat Semasa 2014
173 Kelantan Tumpat Semasa 2013
174 Kelantan Tumpat Zoning 2013
175 Melaka Alor Gajah Semasa 2014
176 Melaka Alor Gajah Zoning 2014
177 Melaka Jasin Semasa 2014
178 Melaka Jasin Zoning 2014
179 Melaka Melaka Tengah Semasa 2014
180 Melaka Melaka Tengah Zoning 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Status pewartaan 2016