Keselamatan

  1. Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar Negara adalah dilarang.

  2. Menyebarkan maklumat yang bersifat negatif atau apa-apa yang boleh menjejaskan reputasi Jabatan dan Perkhidmatan Awam adalah dilarang.

  3. Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam laman web Planning Geodata Centre mestilah mendapat kelulusan Ketua Jabatan/Bahagian.

  4. Sebarang perbuatan menceroboh dan percubaan untuk menggodam laman web Planning Geodata Centre adalah dilarang.